KUIDAS NAVIGEERIDA INSPIRATSIOONI JÄRGI JA TUNDA ELUST RÕÕMU

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

090 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija
luua tasakaalu töö ja isikliku elu vahel, lahendada elus ettetulevaid probleeme ja vältida “läbipõlemist”  

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd koolis kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

analüüsib oma unistusi, vajadusi, väärtuseid

oskab rakendada tehnikaid tasakaalu loomiseks töö ja tööst taastumise vahel

hindab probleeme lahenduskeskselt ja oskab neid coaching’u meetodil lahendada

oskab toime tulla negatiivsete emotsioonidega

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Kuidas…
…luua tasakaal töö ja isikliku elu vahel
…ületada laiskust, inertsi ja rutiini
…unistada ja unistusi ellu viia
ületada hirme
…avastada ja muuta piiravaid uskumusi

MOODUL 2

Kuidas…
…seada prioriteete
…olulised asjad ära teha
…aega ja raha juurde saada
…toime tulla negatiivsete emotsioonidega
…ennast ja teisi motiveerida

MOODUL 3

Kuidas…
…kuulata intuitsiooni
tegutseda inspiratsiooni järgi
…leida liblikapunkt ja vältida “läbipõlemist”
…tunda elust rohkem rõõmu
…näha probleeme lahenduskeskselt ja neid edukalt lahendada

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED