MEESKONNATÖÖ MEISTRIKLASS ÕPETAJALE

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

090 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija meeskonnaliikmetega koostööd teha, ületada suhtlemistõkkeid ja lahendada probleeme

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd koolis kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

rakendab teadlikult meeskonna väärtusi, visiooni ja aukoodeksit  

oskab ära tunda ja vältida suhtlemistõkkeid

tunneb meeskonna toimimise põhimõtteid

oskab lahendada probleeme coaching’u meetodil

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Suhete dünaamika meeskonnas
Erinevate inimtüüpide tegutsemismotiivid
Kuidas erinevaid inimtüüpe ära tunda
Suhtlemistõkked ja nende ületamine
Õpitud abitus ja vältimistaktika meeskonnas
Kuidas veendumused mõjutavad töötulemusi

MOODUL 2

Konfliktide tüübid ja lahendamise meetodid
Koostööl põhinev probleemilahendusmeetod
Kuidas luua toimiv suhtlemisstrateegia
Mida teha kriitikaga ja liigse enesekriitikaga
Meeskonnaliikmete väärtused ja aukoodeks
Miks delegeerimine ei tööta ja asjad jäävad tegemata

MOODUL 3

Kuidas motiveerida ja inspireerida kaaslasi
Kuidas oma seisukohti argumenteerida
Kuidas luua meeskonnas sünergiat
Kuidas ehitada usaldust meeskonnas
Kui ühiselt uusi ideid leida ja neid ellu viia
Kuidas üksteist aktsepteerida ja toetada

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED