MOTIVATSIOONI MEISTRIKLASS ÕPETAJALE

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija
kasutada õppeprotsessis erinevaid motivaatoreid ning vältida õpetamisstiile, mis hävitavad õpimotivatsiooni

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

oskab ennast, vanemaid ja õpilasi motiveerida

tunneb tegureid, mis hävitavad motivatsiooni

rakendab õpilastele mõjuvaid motivaatoreid

kirjeldab sisemist ja välist motivatsiooni

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Kuidas ise ennast motiveerida
Õpetamisstiilid, mis hävitavad motivatsiooni
Sisemine ja väline motivatsioon
Väärtused kui sisemise motivatsiooni võti
Hinded ja motivatsioon
Harjumuse jõud ja õpiharjumuse kujundamine
Kuidas õpetada vastutust ja enesedistsipliini

MOODUL 2

Kuidas motiveerida õpilasi
Kuidas motiveerida lapsevanemaid
Motivaatorid – julgustamine ja toetamine
Motivaatorid – visioon, eesmärgid ja tegevusplaan
Teismeliste õppimismotiivid ja õppimisviisid
Valikuvabadus, kaasamine, tähenduslikkus ja kompententsus

MOODUL 3

Motiveerivad grupiõppe strateegiad
Õppimine läbi mängu
Õpilaste loodud õppevahendid motivaatorina
Postiivse suhtumise kujundamine õppimisse
Kuidas säilitada motivatsiooni kogu õppeaasta jooksul
Kuidas aidata õpilasel kujundada positiivset mina-pilti ja näha oma arengut

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED