ÕPETAJA MEISTRIKLASS

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

090 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija
lahendada koolis tihti ettetulevaid probleeme uuel moel

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd koolis kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

oskab õpilasi motiveerida

tunneb võimalusi õpilaste tähelepanu juhtimiseks

oskab teha koostööd vanematega

rakendab oskusi kooliprobleemide lahendamiseks uutmoodi

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Mida teha, kui õpilased segavad tundi
Kuidas
haarata ja juhtida õpilaste tähelepanu
Mida teha õpilase õpitud abitusega
Kuidas motiveerida õpilast, kes keeldub abist
Kuidas kiita nii, et õpilane ei jääks “loorberitele”
Kuidas motiveerida õpilasi tegema koduseid töid ja ka tunnis mõttega kaasa töötama

MOODUL 2

Mida teha, kui õpilane ütleb ülesannet nägemata: “Ma ei oska.”
Õp
etaja mured – väike palk, pingeline töö ja torssis töökaaslased
Kuidas ennast kaitsta “läbipõlemise” eest
Kuidas ennast klassis paremini kehtestada
Koolikiusamine – kuidas julgustada rääkima
Kuidas luua toimiv koostöö vanematega

MOODUL 3

Läbirääkimiste sild – silmitsi “raske” õpilasega
Kuidas kaotada ropud sõnad õpilaste kõnest
Kuidas aidata ja õpetada agressivset last
Kuidas õpetada kogu aju (Whole Brain Teaching)
Kuidas maailma parimad õpetajad toetavad ja arendavad oma õpilasi
Kuidas maailma parimad õpetajad valmistuvad koolipäevaks

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED