STRESSI MAANDAMISE MEISTRIKLASS

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

090 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija
analüüsida stressi päästikuid ja sümptomeid ning rakendada tehnikaid stressiga toimetulekuks

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd koolis kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

analüüsib stressi päästikuid, sümptomeid ja tagajärgi  

seostab oma sisekõne mustreid emotsioonidega

rakendab tehnikaid ärevuse ja hirmuga toime tulekuks
 

oskab maandada stressi ja keskenduda olulisele

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Hea stress ja halb stress
Stressorite tüübid
Stressi tunnused, sümptomid ja tagajärjed
Stressi päästikud
Teadlikkuse mõjust ajule ja stressile
Kuidas treenida teadlikkust

MOODUL 2

Sisekõne ja emotsioonide vaheline seos
Tõõpilised negatiivse sisekõne mustrid
Kuidas muuta negatiivne sisekõnr positiivseks
Muremõtete peatamise tehnika
Toimetulek ärevuse ja hirmuga tuleviku ees
Stress kui edasiviiv jõud

MOODUL 3

Kuidas seada prioriteete ja keskenduda olulisele
5 meetodit tööstressi maandamiseks
Kuidas hoida fookust olenemata stressoritest
Erinevad kiired stressi maandamise tehnikad
Stressi maandavad tervislikud toiduained
Strateegiline plaan stressivabaks eluks

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED