UUS GENERATSIOON JA REVOLUTSIOON ÕPETAMISES

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

090 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija
ära tunda ja mõista uue generatsiooni eripärasid ning lahendada kooliprobleeme uuel moel

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd koolis kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

kirjeldab efektiivset õpetaja-õpilase koostöömudelit

analüüsib uue generatsiooni õpilaste käitumismustreid

oskab ära tunda ja ületada suhtlemistõkkeid

oskab lahendada õpilase-õpetaja konflikte

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Efektiivne õpetaja-õpilase koostöömudel
Õpilast aktsepteeriv õpetaja
Uus generatsioon ja väljakutsed õpetajale
Õpilase vastutus ja motivatsioon
Missuguseid koolis toimetulekuvõtteid kasutab uus generatsioon

MOODUL 2

Kuidas kasutada suhtlemisel “ukseavajaid”
Mina-keskne sõnum ja “Sina-keskne sõnum
Suhtlemistõkked ja nende ületamine
Kuidas lahendada probleeme uutmoodi
Passiivne ja aktiivne kuulamine
Kuidas aktiivne kuulamine mõjutab õpitulemusi

MOODUL 3

Mida teha, kui õpilane ei täida kokkuleppeid
Positiivse õhustiku loomine klassiruumis
Kuidas õpetada uuel moel
Kuidas lahendada väärtuskonflikte
Ideaalne kool, kus õpilased ja õpetajad on rahulolevad ja motiveeritud

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED