KUIDAS MAANDADA STRESSI JA VÄLTIDA LÄBIPÕLEMIST

Koolituspäev

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Meeskonnad, klienditeenindajad, stressirohkes keskkonnas töötavad inimesed

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija analüüsida stressi päästikuid ja sümptomeid ning rakendada tehnikaid stressiga toimetulekuks

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

analüüsib stressi päästikuid, sümptomeid ja tagajärgi

seostab oma sisekõne mustreid emotsioonidega

rakendab tehnikaid ärevuse ja hirmuga toimetulekuks

oskab maandada
stressi ja keskenduda olulisele

KUIDAS MAANDADA STRESSI JA VÄLTIDA LÄBIPÕLEMIST

MOODUL 1

Hea stress ja halb stress
Stressorite tüübid
Stressi tunnused, sümptomid ja tagajärjed
Tea ja tunne oma stressi päästikuid
Kuidas luua stressivaba töökeskkond
Läbipõlemise ennetamisest
Kuidas treenida eneseteadlikkust

MOODUL 2

Sisekõne ja emotsioonide vaheline seos
Tüüpilised negatiivse sisekõne mustrid
Kuidas muuta negatiivne sisekõne positiivseks
Muremõtete peatamise tehnika
Toimetulek ärevuse ja hirmuga tuleviku ees
Stress kui edasiviiv jõud
Kuidas toetada stressis meeskonnakaaslast

MOODUL 3

Kuidas seada prioriteete ja keskenduda olulisele
Meetodid tööstressi maandamiseks
Kuidas luua tasakaal töö ja eraelu vahel
Kuidas püsida fookuses olenemata stressoritest
Erinevad stressi maandamise kiirtehnikad
Stressi maandavad tervislikud toiduained
Strateegiline plaan stressivabaks eluks

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED