EESMÄRGISTAMISE MEISTRIKLASS ÕPETAJALE

Loeng lasteaia õpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Lasteaia õpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija sõnastada ja ellu viia eesmärke.

 


 

ÕPPETÖÖ MAHT

Loeng 6 ak tundi,
iseseisev töö 4 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

oskab sõnastada eesmärke konkreetselt ja mõõdetavalt

määrab progressijälgimise mõõdikud ja hindamiskriteeriumi

rakendab eesmärkide saavutamiseks enesecoaching’ut 

rakendab tehnikaid takistuste sõnastamiseks ja ületamiseks

EESMÄRGISTAMISE MEISTRIKLASS ÕPETAJALE 

KOOLITUSE TEEMAD

Suur pilt ja väike pilt – õppekava, lasteaia tegevuskava, õpetaja eesmärgid ja lasteaia eesmärgid
Visioon, eesmärk ja tegevused eesmärgi suunas õpetaja igapäevatöös
Kuidas sõnastada eesmärke mõõdetavalt
Hindamiskriteeriumid
Kuidas luua tegevusplaan eesmärkide saavutamiseks
Takistuste sõnastamine ja ületamine
Ajaplaneerimine eesmärkide saavutamiseks
Enesejälgimise ja enesehindamise meetodid eesmärgi saavutamise teekonnal
Enesemotiveerimise tehnikad
Enesecoaching teekonnal punktist A punkti B
Tulemuste analüüs

MOODUL 1

Suur pilt ja väike pilt – õppekava, lasteaia tegevuskava, 

õpetaja eesmärgid ja lasteaia eesmärgid

Visioon, eesmärk ja tegevused eesmärgi suunas

õpetaja igapäevatöös 

Kuidas sõnastada eesmärke mõõdetavalt

MOODUL 1

Loodusest võõrdumise põhjused ja tagajärjed 

Projektipõhine õpe õuesõppe käigus 

Näpunäiteid õuesõppe õppekava koostamiseks 

Koostöö lastevanematega õuesõppe korraldamiseks 

LEKTOR

Ruta Püvi

Koolitust on võimalik tellida ka e-koolitusena, kus osaleja läbib koolituse just talle sobival ajal internetikeskkonnas või Zoom videokoosolekuna reaalajas.

Koolitust on võimalik tellida ka e-koolitustena, kus osaleja läbib koolituse just talle sobival ajal internetikeskkonnas või Zoomi kõnena reaalajas.

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 ak tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED