KUIDAS ÕPETADA LAPSELE EMOTSIOONIDE JUHTIMIST

Loeng koolilaste vanematele ja õpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Koolilaste vanemad ja õpetajad 

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng ja iseseisev töö loengu materjalidega

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija ise paremini emotsioone hallata ja aidata lapsel toime tulla oma emotsioonidega

ÕPPETÖÖ MAHT

Loeng 2 ak tundi,
iseseisev töö 2 ak

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

oskab nimetada ja
rahuldada 
lapse
emotsionaalseid vajadusi
 

rakendab tehnikaid oma emotsioonidega toimetulekuks

aitab lapsel mõista ja
vabastada negatiivseid emotsioone

KUIDAS ÕPETADA LAPSELE EMOTSIOONIDE JUHTIMIST

KOOLITUSE TEEMAD

Mis on emotsioon ja kuidas ta tekib 
Emotsionaalse “kirjaoskamatuse” põhjused ja tagajärjed 
Missugused on lapse emotsionaalsed vajadused 
Kuidas rahuldada lapse emotsionaalseid vajadusi 
Mis on emotsioonide skaala ja kuidas see töötab  
Toimetulek viha, hirmu, süütunde ja kurbusega 
Kuidas aidata lapsel mõista ja vabastada emotsioone  
Agressiivsus kui sotsiaalsete oskuste puudumine  
Kuidas väljendada emotsioone ausalt, teisi kahjustamata 
Mis on eneseaustus ja kuidas seda lapsele õpetada 
Enesekontroll ja uued emotsionaalsed harjumused 
Kaastunne, mõistmine ja teine vaatenurk konfliktidele

 

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED