NUTISÕLTUVUSEST VABA KOOL

Koolitus kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija nutisõltuvust ära tunda, ennetada ja vähendada.

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

analüüsib nutiseadmete mõju lapse ajule, kehale ja käitumisele

rakendab tegevusi lapse nutisõltuvuse vähendamiseks

oskab ennetada laste nutisõltuvust

oskab ära tunda nutisõltuvust

NUTISÕLTUVUSEST VABA KOOL

MOODUL 1 - NUTISÕLTUVUSE TAGAJÄRJED

Varastatud fookus ehk miks õpilaste tähelepanuvõime väheneb
Miks nutiseadmete kasutamine on sõltuvust tekitav
Nutisõltuvuse tagajärjed – ATH, depressioon, ärevus, psühhoos, agressiivsus, unetus jne.
Kuidas nutisõltuvus muudab lapse isiksust
Sotsiaalmeedia ja enesehinnang

 

MOODUL 2 - NUTISÕLTUVUSE ENNETAMINE

Kuidas ennetada laste nutisõltuvust
Kuidas oma seisukohti veenvalt põhjendada
Digitaalne klassiruum. Kuidas tehnoloogia mõjutab õppeprotsessi
Kuidas õpetaja saab lõpetada küberkiusamise
12 põhjust, miks mobiiltelefone ei tohiks koolis kasutada

MOODUL 3 - NUTISÕLTUVUSE VÄHENDAMINE

Märgid, mis näitavad, et laps on nutisõltlane
Õpetaja roll ja tegevused õpilaste nutisõltuvuse vähendamisel
Mis on hüperfookus ja kuidas seda treenida
Kodu, kooli ja kogukonna ühine tegevusplaan laste nutisõltuvusest välja toomiseks

 

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED