ÕPILASE ENESEJUHTIMISOSKUSED

Koolitus kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija kirjeldada enesejuhtimisoskusi ja motiveerida õpilasi neid omandama.

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

analüüsib õpilase enesejuhtimisoskusi

oskab motiveerida õpilast omandama enesejuhtimisoskusi

oskab coachida õpilast eesmärkide seadmisel

rakendab 10 põhimõtet enesejuhtimise oskuste õpetamisel

ÕPILASE ENESEJUHTIMISOSKUSED

MOODUL 1 - ENESEJUHTIMISOSKUSTE ÕPETAMINE

Kuidas tuvastada õpilase enesejuhtimisoskuste tugevused ja nõrkused
Kuidas motiveerida õpilast omandama enesejuhtimisoskusi
10 põhimõtet enesejuhtimisoskuste õpetamisel
Kuidas õpetada enesejuhtimisoskusi autismi spektri või ATH diagnoosiga õpilastele

MOODUL 2 - ENESEJUHTIMISOSKUSED

Eneseanalüüs
Iseseisvus
Eesmärkide püstitamine ja saavutamine
Ajajuhtimine
Probleemide lahendamine
Planeerimine ja prioriteetide seadmine
Paindlikkus
Organiseerimine
Tähelepanu juhtimine
Enesedistsipliin ja impulsside kontrollimine
Emotsioonidega ja stressiga toimetulek

MOODUL 3 - TEOORIAST PRAKTIKASSE

Eesmärkide seadmise protsess
Progressi monitoorimise strateegiad
Coachingu protsess õpilasega
Kuidas coachida õpilast eesmärgistamisel ja tegevuste planeerimisel

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED