Private: E-koolitus KOOSTÖÖVALMIS MEESKOND
About Lesson

Sõna sünergia pärineb ladinakeelsest sõnast synergia, mis tulenes kreekakeelsest sõnast synergos. Synergos tähendab “koos töötamist” või “koostööd”.

Sünergia aitab tõhusalt suhelda, suhelda ja koostööd teha erinevate funktsioonidega partneritega.

 

Sünergia on see, kui organisatsioonid, osakonnad või isegi meeskonnad – töötavad koos, et toota midagi väärtuslikku. See sageli väärkasutatud moesõna on saanud inspiratsiooni Vana-Kreeka filosoofiast, mille kohaselt „tervik on suurem kui selle osade summa”.

Positiivne sünergia võimaldab meeskonnaliikmetel olla tööl täielik mina ise – oma ainulaadsete elukogemuste, vaatenurkade, annete ja suhtlusstiilidega. Iga inimese ainulaadne vaatenurk on täpselt see, mis võimaldab kogu meeskonnal paremat tööd teha. Toetudes iga meeskonnaliikme tugevatele külgedele – andes neile ühtlasi võimalusi üksteiselt õppida – suudab meeskond koos saavutada palju rohkem, kui üksikisik.

 

Meeskonna sünergia loomiseks kasutage neid strateegiaid:

 

Alustage suhtlemisest. Iga tugeva töörühma tuum on suhtlemine. Looge koostöökeskkond.

Füüsiline või virtuaalne tööruum peaks soodustama koostööd. Tööriistad, nagu jagatud kalendrid, koostöötarkvara ja avatud tööruumi paigutused, võivad hõlbustada suhtlust.

 

Kasvatage usaldust. Näiteks meeskonna loomise peamine eesmärk on anda töötajatele võimalus üksteist tundma õppida väljaspool töökeskkonda. Kui pinged tõusevad või töö muutub raskeks, saavad inimesed hõlpsalt suhelda, et olukorda hajutada ja tõhusamalt koostööd teha.

 

Looge meeskonna aukoodeks ja grupinormid teadlikult. Grupinormid on väljaütlemata reeglid, mis juhivad meeskonnaliikmete suhtlemist. Isegi kui te grupinorme ei kehtesta, arenevad need loomulikult, kui meeskond töötab koos. Kui grupinorme teadlikult looda, võivad need kaasa tuua mõningaid halbu tavasid, mis viivad lõpuks halva meeskonna dünaamikani. Nende “ütlemata reeglite” avalikuks toomine vähendab oletusi ja ebakindlust, nii et meeskonnaliikmed kulutavad vähem aega muretsemiseks ja rohkem aega oma koostööl põhineva suure mõjuga töö tegemiseks.

 

Määrake selged eesmärgid. Selgelt määratletud eesmärgid annavad meeskonnatööle suuna. Veenduge, et iga liige mõistaks suuremat pilti ja oma rolli selle saavutamisel.

 

Otsustage, kus ja mis teemal meeskond peaks suhtlema. Eelistage kahepoolset suhtlust. Koostöö üks osa, eriti mitmekesises grupis, on teiste inimeste ideede kuulamine, selle asemel, et lihtsalt oma ideid välja tuua. Nende oskuste arendamiseks julgustage meeskonnaliikmeid aktiivselt kuulama.

Meeskonna sünergia oluline osa on koos töötamine, et luua midagi, mida igaüks ise ei suudaks teha. Korraldage ajurünnakuid, kutsuge arutelule ja avage uks lahkarvamustele. Avatud suhtlus suurendab usaldust, vähendab arusaamatusi ja tagab, et kõik on projekti eesmärkidega kooskõlas.

 

Regulaarsed tagasisidestamised Rutiinsed tagasisidesessioonid tagavad, et kõik on ühel lainel ja annavad võimaluse vajadusel kursi korrigeerimiseks.

 

Tähistage kollektiivseid võite. Meeskonna saavutuste tunnustamine ja tähistamine, olgu need suured või väikesed, tugevdab ühtsustunnet ja ühist eesmärki.

 

Lahendage probleeme ühiselt Lähenege väljakutsetele kui mõistatustele, mida meeskond saab koos lahendada. See kasvatab “meie” mõtteviisi “mina” suhtes.

 

Jagage visiooni, väärtusi ja eesmärke. Sünergia tekib töökohal tõenäolisemalt, kui meeskonnaliikmetel on sama nägemus, väärtused ja eesmärgid. Töötajate jaoks on suurepärane viis oma erimeelsustest üle saada, kui neil on ühine eesmärk, mille nimel nad selle saavutamiseks töötavad.

 

Alustage tööpäeva eesmärkide määratlemisega ja kirjeldage üksikasjalikult, millised on iga inimese kohustused ja mida nad peaksid tegema, et saavutada soovitud tulemusi. See, et meil on ametijuhendid või organisatsioonilised eesmärgid, ei tähenda, et need juhivad meeskondi eesmärkide saavutamisele. Leidke aega oma meeskonnaga kohtumiseks ja avatud aruteluks selle üle, millised on meeskonna arvates organisatsiooni prioriteedid, kuidas nad tahavad töötada ja üksteisega suhelda ning mis neile töö juures meeldib. Seda tüüpi avatud arutelud võivad aidata meeskonda terviklikumalt ümber kujundada.

 

Juhid! Premeerige ja tunnustage töötajaid. Ehkki võite pakkuda rahalisi hüvesid, juhivad kõrgeid tulemusi sageli rohkem sisemised motivaatorid. Kuigi raha on oluline, võivad positiivne tagasiside ja uute inimeste/meeskondade/projektidega kokkupuude samuti kõrget tulemuslikkust suurendada. Kui võtate aega iga individuaalse meeskonnaliikme motivaatoritel ja väärtustel põhinevate preemiate väljatöötamiseks, võib see aidata juhtidel leida uusi viise meeskonnaliikmete tunnustamiseks uutel ja loomingulistel viisidel.