Private: E-koolitus KOOSTÖÖVALMIS MEESKOND
About Lesson

KONFLIKTIDE/PROBLEEMIDE LAHENDAMISE VIISID

 

  • Eitus
  • Vältimine
  • Allaandmine
  • Domineerimine
  • Kompromissile minek
  • 4 meetodit

 

MEETOD 1: KOOSTÖÖL PÕHINEV PROBLEEMI LAHENDAMISE MEETOD

 

– Defineerige probleem vajaduste mitte lahenduste keeles

– Tehke ajurünnak, et leida lahendusi

 -Valige välja lahendused, mis vastavad kõige paremini mõlema osapoole vajadustele ja vaadelge võimalikke tagajärgi

– Koostage plaan – kes teeb mida, kus ja mis ajaks

– Viige plaan ellu

– Hinnake kui hästi lahendus toimis

 

Üksteise vajaduste teadmine aitab meil olla empaatilisem ja loob motivatsiooni leida lahendusi, mis rahuldavad mõlemat osapoolt.

 

Kui see meetod ei toimi, siis põhjuseks võib olla:

– emotsioonidega ei tegelda esmajärjekorras

– probleemi ei defineerita õigesti

– ajurünnaku ajal antakse hinnanguid või selgitusi

– tegevusplaani üksikasjad jäävad välja töötamata

– tegevuskava elluviimist ei jälgita

– probleemi taga võib olla peidus hoopis teine probleem, millest ei julgeta rääkida

 

MEETOD 2 – KOLM LAHENDUST

 

– Sõnasta probleem 1-2 lausega

– Paku välja 3 lahendust ja selgita missugune on su lemmik ja miks

– Selgita missuguseid aja-, energia- ja raha kulu selle probleemi lahendamine nõuab

– Teised saavad siis aktsepteerida, tagasi lükata või pakkuda alternatiivseid lahendusi

 

 

MEETOD 3 – KÜSIMUSED JA VASTUSED

 

A: „Mul on selle teemaga probleem.“

B: „Mis on su küsimus?“

A: (sõnastab küsimuse)

B: „Ja nüüd anna mulle 3 vastust oma küsimusele.“

 

Veel häid  küsimusi:

 

„Mida sa sellest õppisid?“
„Mida sina ise saad ja tahad teha, et need asjad oleks edaspidi teisiti?“
„Kuidas sa saaksid protsessi nautida?“

MEETOD 4 – ELUTREENING

 

– Sõnastage PROBLEEM

– Mis oleks ideaalne LAHENDUS?

– Looge VISIOON (Kuidas ideaalne lahendus välja näeb)

– Kellele ja kuidas on kasulik, kui probleem saab lahenduse – VÄÄRTUSED

– Skaleerige KUS OLETE (A) JA KUHU TAHATE JÕUDA (B), missuguse aja jooksul

– Koostage TEGEVUSPLAAN

– Mõelge, mis võiksid olla TAKISTUSED ja kuidas need ületada

– Tehke ESIMENE SAMM 24 h jooksul

 

Exercise Files
Meetod2.png
Size: 550.11 KB
Meetod00.jpeg
Size: 129.80 KB
Meetod0.jpeg
Size: 169.99 KB
Meetod1.png
Size: 648.57 KB
Meetod3.png
Size: 759.75 KB
Meetod4 – Elutreening.jpeg
Size: 240.90 KB
Meetod4 -takistused.jpeg
Size: 137.96 KB