ENESETEADLIK ÕPETAJA JA ENESETEADLIK ÕPILANE

Koolitus kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija kasutada ja õpilastele õpetada eneseteadlikkuse praktikaid

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

tunneb eneseteadlikkuse printsiipe ja praktiseerimise viise

analüüsib eneseteadlikkuse mõju keskendumis- ja õppimisvõimele

rakendab tegevusi õpilaste eneseteadlikkuse arendamiseks

oskab kasutada eneseteadlikkust konfliktide lahendamisel

ENESETEADLIK ÕPETAJA JA ENESETEADLIK ÕPETAJA

MOODUL 1 - MIS ON ENESETEADLIKKUS JA MILLEKS SEDA PRAKTISEERIDA

Eneseteadlikkuse definitsioon ja selle põhiprintsiibid
Eneseteadlikkuse praktikate juured ja areng
Uuringud eneseteadlikkuse mõjust haridusele
Eneseteadlikkus kui läbipõlemise ennetaja
Eneseteadlikkuse mõjust keskendumisele, tähelepanule ja kognitiivsele toimimisele
Eneseteadlikkuse roll konfliktide lahendamisel

MOODUL 2 - ENESETEADLIKKUSE PRAKTIKAD

Keskendumine – Tähelepanu hetkel toimuvale
Kogemine – Praeguse hetke tajumine 5 meelega
Uurimine – Keha aistingute kui sõnumite uurimine
Vaatlemine – Mõtete, emotsioonide vaatlemine
Mõistmine – Sõbralikkus enda ja teiste vastu

MOODUL 3 - ENESETEADLIKKUS KLASSIRUUMIS

Ruumi loomine avatud dialoogiks ja eneseväljenduseks
Head suhted õpetaja ja õpilaste vahel läbi enseteadlikkuse
Eneseteadlikkus õppeedukuse edendamiseks
Aktiivse kuulamise harjutamise tehnikad
Eneseteadlikkus hindamisel ja tagasiside andmisel

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED