LASTEAIALASTE VANEMATELE

KOOLITUSED

2021/2022

KUIDAS ARENDADA 
LAPSE ENESETEADLIKKUST

Koolitus selgitab lapse
eneseteadlikkuse arendamise väärtusi, viise ja võimalusi igapäevase suhtlemise ja tegevuste käigus.

LAPSE ENESEHINNANG
JA DISTSIPLIIN

Koolitus selgitab kuidas 
kujuneb lapse enesehinnang 
ning missugune on vanemate osa ja distsipliini mõju lapse enesehinnangule.
  

KUIDAS OMA LAST
TÕELISELT ARMASTADA

Koolitus selgitab lahti
9 tõelise armastuse 
printsiipi
laste kasvatamiseks
ja 
õpetab 
analüüsima enda ja lapse käitumist.

KUIDAS MUUTA PERE ELUSTIIL TERVISLIKUMAKS

Koolitus annab juhiseid uute
pere väärtuste kujundamiseks
ja uute tervislike käitumis-
harjumuste
 rakendamiseks.
 

KUIDAS LUUA
PERESISEST HARMOONIAT

Koolitus õpetab kuidas  
leida pere jaoks rohkem
aega
suhelda lahkelt ja
lugupidavalt 
ning toimida
ühtse meeskonnana.

ÕNNELIK
LAPS

Koolitus annab näpunäiteid 
kuidas arendada lapse 
tugevusi ning kasvatada 
õnnelikke ja eneseväärikaid 
lapsi.
 

KUIDAS ARENDADA LAPSE
EMOTSIONAALSET
INTELLIGENTSUST

Koolitus räägib lahti täiskasvanute emotsionaalse “kirjaoskamatuse” põhjused ja 
tagajärjed ning õpetab kuidas laste emotsioonidega paremini toime tulla. 

KUIDAS ÕPETADA
LAST
LUGEMA

Loeng räägib sellest, 
kuidas äratada lapses huvi 
raamatute lugemise vastu 
ning pakub infot kuidas laua– ja liikumismängude abil last 
lugema õpetada.

KUIDAS KASVATADA LAST
ARMASTUSE JA
DISTSIPLIINIGA

Koolitus õpetab kuidas kasvatada õnnelikke ning vastutustundlikke lapsi armastuse ja distsipliiniga mitte “piitsa ja präänikuga” ehk karistuse ja autasuga. 

LASTEAIALASTE
VANEMATE
KOOLITUSTE TUTVUSTUSED

Kõik 9 tutvustust ühes PDF failis

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED