LASTEAIALASTE VANEMATELE

KOOLITUSED

2022/2023

UUS!

KUIDAS LÕPETADA VÕIMUVÕTLUS LAPSEGA

Koolitus annab juhiseid kuidas lapsevanemana ennast kehtestada ja motiveerida last koostööle.
UUS!

TEEKOND
KOOLIEELIKUST
KOOLILAPSEKS

Loeng annab ideid lapse kooliks ettevalmistamiseks, iseseisvuse, kannatlikkuse ja vastutustunde arendamiseks. 


UUS!

LAPSE
ANDED JA
TALENDID

Loeng annab lastevanematele näpunäiteid kuidas avastada ning arendada lapse andeid ja talente.KUIDAS ARENDADA 
LAPSE ENESETEADLIKKUST

Loeng selgitab lapse eneseteadlikkuse arendamise väärtusi, viise ja võimalusi.

LAPSE ENESEHINNANG
JA DISTSIPLIIN

Koolitus selgitab kuidas kujuneb lapse enesehinnang ning missugune on vanemate osa ja distsipliini mõju lapse enesehinnangule.

KUIDAS OMA LAST
TÕELISELT ARMASTADA

Koolitus selgitab lahti 9 tõelise armastuse printsiipi laste kasvatamiseks ja õpetab analüüsima enda ja lapse käitumist.

KUIDAS MUUTA PERE ELUSTIIL TERVISLIKUMAKS

Loeng annab juhiseid uute pere väärtuste kujundamiseks ja uute tervislike käitumisharjumuste rakendamiseks.


KUIDAS LUUA
PERESISEST HARMOONIAT

Koolitus õpetab kuidas leida pere jaoks rohkem aega, suhelda lahkelt ja lugupidavalt ning toimida ühtse meeskonnana.


ÕNNELIK
LAPS

Koolitus annab näpunäiteid kuidas arendada lapse tugevusi ning kasvatada õnnelikke ja eneseväärikaid lapsi.

KUIDAS ARENDADA LAPSE
EMOTSIONAALSET
INTELLIGENTSUST

Koolitus räägib lahti täiskasvanute emotsionaalse “kirjaoskamatuse” põhjused ja tagajärjed ning õpetab kuidas laste emotsioonidega paremini toime tulla.

KUIDAS ÕPETADA
LAST
LUGEMA

Loeng räägib sellest, kuidas äratada lapses huvi raamatute lugemise vastu ning pakub infot kuidas laua- ja liikumismängude abil last lugema õpetada.

KUIDAS KASVATADA LAST
ARMASTUSE JA
DISTSIPLIINIGA

Koolitus õpetab kuidas kasvatada õnnelikke ning vastutustundlikke lapsi armastuse ja distsipliiniga mitte “piitsa ja präänikuga” ehk karistuse ja autasuga.

LASTEAIALASTE
VANEMATE
KOOLITUSTE TUTVUSTUSED

Kõik 12 tutvustust ühes PDF failis

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED