KUDAS AIDATA AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAST

Loeng lasteaia õpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Lasteaia õpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

EESMÄRK

Koolituse tulemusel oskab õpetaja ATH last aidata keskendumisoskuste omandamisel ja korrigeerida mõjuvalt ATH lapse käitumist
 

ÕPPETÖÖ MAHT

Loeng 6 ak tundi,
iseseisev töö 4 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

tunneb meetodeid ATH lapse käitumise korrigeerimiseks

 oskab vaadelda ATH last ja ennast lapsega suhtlemisel

analüüsib ATH tunnuseid, algpõhjuseid ja riskitegureid

rakendab tegevusi lastele keskendumisoskuste õpetamiseks

KUIDAS AIDATA AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIREGA LAST

KOOLITUSE TEEMAD

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) tunnused, algpõhjused ja riskitegurid
Kuidas korrigeerida ATH lapse käitumist
ATH ja meeleoluhäired
ATH ja käitumishäired
7  tähelepanuhäire tüüpi
Kuidas ennetada ja juhtida lapse plahvatusohtlikku käitumist
Lapse rahustamine raevuhoo ajal
Kuidas ja millal eneseregulatsioon areneb
Mängud eneseregulatsiooni õpetamiseks
Lapse jälgimine: kuus verstaposti
Teadlikkus: Enda vaatlemine lapsega suhtlemisel
Kannatlikkuse ja enesekontrolli õpetamine
Keskendumisoskuste õpetamine

MOODUL 1

Suur pilt ja väike pilt – õppekava, lasteaia tegevuskava, 

õpetaja eesmärgid ja lasteaia eesmärgid

Visioon, eesmärk ja tegevused eesmärgi suunas

õpetaja igapäevatöös 

Kuidas sõnastada eesmärke mõõdetavalt

MOODUL 1

Loodusest võõrdumise põhjused ja tagajärjed 

Projektipõhine õpe õuesõppe käigus 

Näpunäiteid õuesõppe õppekava koostamiseks 

Koostöö lastevanematega õuesõppe korraldamiseks 

LEKTOR

Ruta Püvi

Koolitust on võimalik tellida ka e-koolitusena, kus osaleja läbib koolituse just talle sobival ajal internetikeskkonnas või Zoom videokoosolekuna reaalajas.

Koolitust on võimalik tellida ka e-koolitustena, kus osaleja läbib koolituse just talle sobival ajal internetikeskkonnas või Zoomi kõnena reaalajas.

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 ak tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED