KUIDAS LUUA PERESISEST HARMOONIAT

Loeng koolilaste vanematele ja õpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Koolilaste vanemad ja õpetajad 

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija 
luua tasakaalu töö ja pereelu vahel, 
suhelda pereliikmetega 
lugupidavalt ning rakendada 
perekoostöö põhimõtteid
 

ÕPPETÖÖ MAHT

Loeng 2 ak tundi,
iseseisev töö 2 ak

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

oskab luua tasakaalu 
töö ja pereelu vahel
 

oskab kehtestada piire ja reegleid 
ning lahendada konflikte

oskab suhelda pereliikmetega
lahkelt ja lugupidavalt

KUIDAS PERESISEST HARMOONIAT

KOOLITUSE TEEMAD

Kuidas saavutada tasakaal töö ja pereelu vahel
Pere kui koostöövalmis meeskond
Perevalitsus ja perekoosolek
Kuidas väärtustada iga pereliiget
Kuidas suhelda ausalt, lahkelt ja lugupidavalt
Kodutööd – kuidas neid jagada ja ära teha
Tüli kui vajaduste ja väärtuste konflikt
Kuidas väljendada ja juhtida negatiivseid emotsioone
Kuidas kehtestada piire ja reegleid
Rituaalide mõjujõud
Kuidas toetada pereliikmete huvisid ja andeid
Pereliikmeid ühendavad ühisüritused

 

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED