KUIDAS OLLA PAREM LAPSEVANEM KUI MEIE LAPS LÄHEB ESIMESSE KLASSI

Loeng koolilaste vanematele ja õpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Koolilaste vanemad ja õpetajad 

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng ja iseseisev töö loengu materjalidega

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija kooliteed alustavat last õppima motiveerida, julgustada ja tunnustada
ning õpetada lapsele uusi harjumusi ja väärtusi

ÕPPETÖÖ MAHT

Loeng 2 ak tundi,
iseseisev töö 2 ak

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

analüüsib oma käitumist last toetava lapsevanema rollis

rakendab tehnikaid lapse julgustamiseks, motiveerimiseks ja tunnustamiseks

 

oskab juurutada last toetavaid harjumusi, rituaale ja väärtusi

KUIDAS OLLA PAREM LAPSEVANEM KUI MEIE LAPS LÄHEB ESIMESSE KLASSI

KOOLITUSE TEEMAD

Lapse ettevalmistamine kooliminekuks
Toimetulek lapse koolieelse ärevustundega
Ettevalmistus esimeseks koolipäevaks
Kuidas olla vanemana järjekindel
Sisemine ja väline õpimotivatsioon
Kuidas õpetada lapsele iseseisvust

Kuidas last kiita ja julgustada vigu tegema
Kool ja lapse uued väärtused
Uute harjumuste ja rutiinide kujundamine
Kuidas õpetada lapsele kannatlikkust ja pühendumist
Miks perfektsionism vähendab õpimotivatsiooni
Kuidas avastada lapse unikaalsus ja anded

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED