AJAPLANEERIMISE MEISTRIKLASS ÕPETAJALE

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

090 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad 

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija
planeerida oma tegevusi ning luua tasakaal töö ja eraelu vahel

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd koolis kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

analüüsib prioriteete  

rakendab eesmärke toetavaid harjumusi ja rutiine

oskab koostada eesmärkidest lähtuvaid päeva- nädala-, kuu- ja aastaplaane

tunneb eesmärkide seadmise ja saavutamise tehnikaid

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Prioriteetide valiku kriteeriumid ja põhimõtted
Eesmärkide seadmise ja saavutamise valem
Prioriteedist eesmärgini, eesmärgist plaanini
Edu võtmed – selgus ja fookus
Kuidas luua toimiv päeva-, nädala-, kuu- ja õppeaastaplaan

MOODUL 2

Projektiplaan ja selle tõhus kasutamine
Kuidas luua toimivad päeva- ja nädalarutiinid
Harjumused, mis takistavad plaani teostamist
7 peamist ajaraiskajat ja kuidas neid vältida
Mis on kompleksne kalender ja kuidas see aitab õpetajat töös

MOODUL 3

Aegasäästev vestlus ja kirjalik infovahetus
Kuidas lahendada probleeme coaching’u meetodil
Harjumused, mis takistavad plaani teostamist
7 peamist ajaraiskajat ja kuidas neid vältida
Mis on kompleksne kalender ja kuidas see aitab õpetajat töös

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED