KONFLIKTIDE LAHENDAMISE MEISTRIKLASS

Koolituspäev

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Klienditeenindajad, meeskonnad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija peegeldavalt kuulata, ennast kehtestada, konflikte ennetada ja lahendada

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

analüüsib konflikti põhjuseid, tüüpe ja tulemusi

oskab lugeda ja kasutada kehakeelt

rakendab emotsioonidega toimetuleku tehnikaid

oskab kasutada erinevaid konflikti lahendamise meetodeid

KONFLIKTIDE LAHENDAMISE  MEISTRIKLASS

MOODUL 1 - KONFLIKT

Konfliktide tüübid
Konflikti kasulikkusest
Konflikti analüüsimise mudelid
Alistuv, kehtestav ja agressiivne käitumine
Kuidas toime tulla passiivse agressiooniga

Mis on neuroloogiline kaaperdus
Kuidas tegeleda emotsioonidega
Diagnoos: kuidas leida üles konflikti algpõhjus

MOODUL 2 - KONFLIKTI ENNETAMINE

Oskused, mis aitavad ehitada silda inimeste vahele
Kuidas ennast kehtestada ja seada piire
Kuidas rahustada ja mõjutada vaikimisega
Kehakeele lugemine ja kasutamine
Peegeldav kuulamine
10 taktikat suhtlemiseks manipuleerivate inimestega
Selged ootused ja nende kommunikeerimine
Kuidas kuulata ja rääkida teadlikult
Kuidas mõista ja aktsepteerida vastaspoole seisukohti

MOODUL 3 - KONFLIKTI LAHENDAMINE

Konflikti lahendamise meetodid
Teenindaja-kliendi vaheliste konfliktide lahendamine
Konfliktide lahendamine meeskonnas
Missuguseid  sõnu ja fraase kasutada konflikti käigus
Läbirääkimiste stiilid ja komponendid
Läbirääkijate huvid ja eesmärgid
Läbirääkimiste reeglid ja sagedased vead
Coaching’u kasutamine konfliktsituatsioonis
Konkreetsete juhtumite analüüs

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED