KONFLIKTIDE LAHENDAMISE MEISTRIKLASS

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

090 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija
peegeldavalt kuulata, ennast kehtestada, oma seisukohti veenvalt põhjendada ja leida konfliktidele lahendusi

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd koolis kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

analüüsib konflikti põhjuseid, tüüpe ja tulemusi

oskab lugeda ja kasutada kehakeelt

rakendab emotsioonidega toimetuleku tehnikaid

oskab kasutada konflikti lahendamise tehnikaid

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Konfliktide tüübid
Konflikti kasulikkusest
Konfliktiks valmistumine
Mis on neuroloogiline kaaperdus
Kuidas tegeleda emotsioonidega
Konflikti hindamine

MOODUL 2

Oskused, mis aitavad ehitada suhtlemissilda
Kuidas oma seisukohti veenvalt põhendada
Kehtestav käitumine
Kuidas rahustada ja mõjutada vaikimisega
Kehakeele lugemine ja kasutamine
Peegeldav kuulamine

MOODUL 3

Alistuv ja agressiivne käitumine
Konflikti lahendamise meetodid
Coaching’u kasutamine konflikti käigus
Konkreetsete juhtumite analüüs

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED