KUIDAS LUUA KODU-KOOLI LIIT

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

090 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija lapsevanematega paremini suhelda ja leida erinevaid koostöövõimalusi lapse eduks ja arenguks
 

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

oskab suhelda lapsevanematega, kes on raskes elusituatsioonis

rakendab konfliktide lahendamise meetodeid  

tunneb lapsevanematega koostöö loomise võimalusi

rakendab strateegiaid kodu-kooli liidu loomiseks

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Lapsevanemate käitumismustrid
Erinevad lastekasvatusstiilid ja nende mõju laste käitumisele
Kuidas suhelda vanematega, kes on raskes elusituatsioonis
Kuidas kaasata vanemaid koolitöösse
Miks vältida vanematele nõuandmist

MOODUL 2

Missugune on õige aeg ja koht edukateks läbirääkimisteks
Tõhusad kohtumised, kõned ja e-kirjad
Õpetaja enesekehtestamine

Kuidas kaasata vanemaid, kes ei soovi teha koostööd

MOODUL 3

Koostöö koduga distantsõppe raames
Kuidas lahendada konflikte vanematega
Koostöö meetod – kokkulepete sild
Kuidas edukalt organiseerida vanematele harivaid üritusi
Grupi coaching: Strateegiline plaan kodu-kooli liidu loomiseks meie koolis

 

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED