KUIDAS LUUA KODU-KOOLI LIIT

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0112 Koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühm

SIHTGRUPP

Lasteaia õpetajad ja õpetaja abid

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija
väärtustada, ise kasutada ja lastele õpetada eneseteadlikkuse praktikaid 

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd lasteaias kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

tunneb eneseteadlikkuse
praktiseerimise
võimalusi

hindab eneseteadlikkuse
mõju käitumisele ning keskendumis-
ja õppimisvõimele

rakendab mänge
lapse eneseteadlikkuse
arendamiseks

oskab keerulistes olukordades tasakaalu luua eneseteadlikkuse
praktikate abil

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Loodusest võõrdumise põhjused ja tagajärjed 

Projektipõhine õpe õuesõppe käigus 

Näpunäiteid õuesõppe õppekava koostamiseks 

Koostöö lastevanematega õuesõppe korraldamiseks 

MOODUL 2

Kuidas äratada lastes uudishimu looduse vastu
Kuidas avastada laste andeid õuesõppe käigus
Keele ja mälu arendamine õuesõppe abil
Loovuse arendamine õuesõppe kaudu 

MOODUL 3

Tegevused õues erinevatel aastaaegadel
Õues õpitu kinnistamine klassiruumis
Kust leida ideid õuesõppe projektideks 

 

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED