KUIDAS MÕISTA JA ÕPETADA KÄITUMISHÄIRETEGA LAPSI

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

090 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija ära tunda 3 enamlevinud käitumishäire tüüpi, mõista nende
tekkepõhjusi ja kasutada tüübile sobilikke rahustavaid tegevusi.

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd koolis kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

analüüsib laste käitumishäirete põhjuseid

rakendab rahustavaid tegevusi käitumishäiretega lastele

kirjeldab 3 enamlevinud käitumishäire tüüpi

oskab ennetada lapse probleemset käitumist

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Erinevate kasvatusstiilide mõju käitumisele
Kuidas temperament mõjutab käitumist
Kuidas vajadused mõjutavad käitumist
Mida teha, kui laps valetab, ründab, põgeneb, klammerdub või mängib ohvrit
Kuidas üles leida ja tegeleda tõelise probleemiga mitte sümptomitega

MOODUL 2

“Hoia minust eemale!” – ärev tüüp
“Sa ei ole minu kamandaja! – vastanduv tüüp
“Mind ei huvita!” – endassetõmbunud tüüp
5 põhjust, miks lapsed manipuleerivad
Lapse manipuleerimisviisid: protest, karistamine, ohvri mängimine, vaikimine, irratsionaalne loogika, emotsionaalne väljapressimine

MOODUL 3

Rahustavad tegevused ärevatele lastele 
Kuidas õpetada empaatiat ja enesearmastust
Koostöö kooli ja kodu vahel
Tegevusplaan probleemse käitumise ennetamiseks

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED