KUIDAS ÕPETADA VÄÄRTUSI

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

090 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija
enda ja teiste väärtusi ära tunda, mõistab väärtuste kujunemisprotsesse ning neid lastele õpetada

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd koolis kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

seostab väärtuste mõju
elule ja otsustele

analüüsib väärtuste kujunemist

rakendab tegevusi õpilastele väärtuste õpetamiseks

analüüsib väärtuste gruppe ja hierarhiaid

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Kuidas väärtused mõjutavad elu ja otsuseid
Väärtuste muutumismehhanism
Kuidas enda ja teiste väärtusi ära tunda
Väärtuste hierarhiad
Kuidas jääda kindlaks valitud väärtustele

MOODUL 2

Väärtuskasvatus = kommunikatsiooniprotsess
Meedia jõud väärtuste kujundajana
Moraalsed ja esteetilised väärtused
Materiaalsed ja vaimsed väärtused
Väärtuspõhine kool

MOODUL 3

Kuidas selgitada lastele elu padokse (hea tegu – halb tagajärg jne)
Kuidas õpetada lastele järgmisi väärtusi:
Tervis ja energia
Tänulikkkus ja väärtustamine
Lahkus, abivalmidus ja isetus
Eneseareng ja kasvamine
Empaatia ja kaastunne
Enesedistsipliin ja vastutus
Julgus ja eneseusaldus
Sõprus ja lojaalsus
Armastus ja truudus
Rahumeelsus ja tolerantsus
Pere, kogukond ja austus
Ausus ja õiglus
Unikaalsus ja loovus

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED