MOTIVATSIOONI MEISTRIKLASS ÕPETAJALE

Koolituspäev kooliõpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0112 Koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühm

SIHTGRUPP

Lasteaia õpetajad ja õpetaja abid

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija
väärtustada, ise kasutada ja lastele õpetada eneseteadlikkuse praktikaid 

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd lasteaias kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

tunneb eneseteadlikkuse
praktiseerimise
võimalusi

hindab eneseteadlikkuse
mõju käitumisele ning keskendumis-
ja õppimisvõimele

rakendab mänge
lapse eneseteadlikkuse
arendamiseks

oskab keerulistes olukordades tasakaalu luua eneseteadlikkuse
praktikate abil

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Kuidas ise ennast motiveerida
Õpetamisstiilid, mis hävitavad motivatsiooni
Sisemine ja väline motivatsioon
Väärtused kui sisemise motivatsiooni võti
Hinded ja motivatsioon
Harjumuse jõud ja õpiharjumuse kujundamine
Kuidas õpetada vastutust ja enesedistsipliini

MOODUL 2

Kuidas motiveerida õpilasi
Kuidas motiveerida lapsevanemaid
Motivaatorid – julgustamine ja toetamine
Motivaatorid – visioon, eesmärgid ja tegevusplaan
Teismeliste õppimismotiivid ja õppimisviisid
Valikuvabadus, kaasamine, tähenduslikkus ja kompententsus

MOODUL 3

Motiveerivad grupiõppe strateegiad
Õppimine läbi mängu
Õpilaste loodud õppevahendid motivaatorina
Postiivse suhtumise kujundamine õppimisse
Kuidas säilitada motivatsiooni kogu õppeaasta jooksul
Kuidas aidata õpilasel kujundada positiivset mina-pilti ja näha oma arengut

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED