ÕUESÕPE SÜGISEST SUVENI

Koolituspäev lasteaia õpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0112 Koolieelikute õpetajate koolituse õppekavarühm

SIHTGRUPP

Lasteaia õpetajad ja õpetaja abid

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija läbi viia laste loovust, kõnekeelt ja mälu arendavaid tegevusi õues ning õpitut kinnistada klassiruumis.

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd lasteaias kohapeal ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

oskab koostada ja planeerida õuesõppe projekte

rakendab õuesõppe tehnikaid laste loovuse arendamiseks

rakendab õuesõppe tehnikaid laste kõnekeele ja mälu arendamiseks

oskab kasutada õuesõppe tegevusi kõigil aastaaegadel 

KOOLITUSE SISU

MOODUL 1

Loodusest võõrdumise põhjused ja tagajärjed 

Projektipõhine õpe õuesõppe käigus 

Näpunäiteid õuesõppe õppekava koostamiseks 

Koostöö lastevanematega õuesõppe korraldamiseks 

MOODUL 2

Kuidas äratada lastes uudishimu looduse vastu
Kuidas avastada laste andeid õuesõppe käigus
Keele ja mälu arendamine õuesõppe abil
Loovuse arendamine õuesõppe kaudu 

MOODUL 3

Tegevused õues erinevatel aastaaegadel
Õues õpitu kinnistamine klassiruumis
Kust leida ideid õuesõppe projektideks 

 

LEKTOR: Ruta Püvi

Koolitust on võimalik tellida ka e-koolitusena, kus osaleja läbib koolituse just talle sobival ajal internetikeskkonnas või Zoom videokoosolekuna reaalajas.

Koolitust on võimalik tellida ka e-koolitustena, kus osaleja läbib koolituse just talle sobival ajal internetikeskkonnas või Zoomi kõnena reaalajas.

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus (3 moodulit) koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED