KUIDAS, MILLAL JA MIDA RÄÄKIDA LAPSELE SEKSIST

Loeng koolilaste vanematele ja õpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Koolilaste vanemad ja õpetajad 

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija 
rääkida lapsega õigel ajal, 
veenvalt ja lapsele arusaadavalt 
seksiga seotud riskidest 

ÕPPETÖÖ MAHT

Loeng 2 ak tundi,
iseseisev töö 2 ak

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

oskab suunata last
tegema õigeid otsuseid 
ja
jääma otsustele kindlaks

oskab lapsele mõjuvalt
selgitada intiimsuhetega
seotud riske

oskab märgata ohumärke ja
last seksuaalse ärakasutamise
eest kaitsta

KUIDAS, MILLAL JA MIDA
RÄÄKIDA LAPSELE SEKSIST

KOOLITUSE TEEMAD

Pere väärtused ja pere roll lapse seksuaalses arengus 
Kuidas rääkida lastega seksist nii, et nad kuulaksid
Popkultuur, mina-pilt ja ettekujutus ideaalkehast
Sõbrad kui mõjutajad ja vanemad kui mõjutajad
Pere väärtused ja pere roll lapse seksuaalses arengus
Kuidas last seksuaalse ärakasutamise eest kaitsta 
Armumised, esimene armastus ja intiimsuhted
Intiimsuhetega seotud riskid 
Kuidas aidata lapsel suhetega seotud riske maandada 
Mida teha, kui laps otsib armastust valedest kohtadest 
Armastus ja enesearmastus
Kuidas õpetada last tegema õigeid otsuseid

 

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 290 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED