PROJEKTÕPE LASTEAIAS

Loeng lasteaia õpetajatele

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Lasteaia õpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng ja iseseisev töö
loengu materjalidega

EESMÄRK

Koolituse tulemusel oskab õpetaja juhendada ja toetada lapsi projektõppe käigus

ÕPPETÖÖ MAHT

Loeng 6 ak tundi,
iseseisev töö 4 ak tundi

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

tunneb projektõppe põhimõtteid, strateegiaid ja meetodeid
 

oskab valida projekti teemasid laste huvidest lähtuvalt

tunneb projekti planeerimise protsessi

oskab kaasata lapsi projektõppesse

PROJEKTÕPE LASTEAIAS

KOOLITUSE TEEMAD

Projektõppe põhimõtted, strateegiad ja meetodid
Kuidas lapsi kaasata
Projekti teemade valik laste huvidest lähtuvalt
Projekti planeerimise protsess
Projektiga alustamine
Projekti arendamine
Projekti lõpetamine
Projekti jagamine
Kuidas aidata lastel ideid julgelt ja selgelt väljendada
Projektõpe õuesõppe käigus
Projektõpe ja kunstiprojektid
Tervisliku toitumise projektid
Lapse sotsiaalse ja emotsionaalse arengu toetamine projekti käigus

MOODUL 1

Suur pilt ja väike pilt – õppekava, lasteaia tegevuskava, 

õpetaja eesmärgid ja lasteaia eesmärgid

Visioon, eesmärk ja tegevused eesmärgi suunas

õpetaja igapäevatöös 

Kuidas sõnastada eesmärke mõõdetavalt

MOODUL 1

Loodusest võõrdumise põhjused ja tagajärjed 

Projektipõhine õpe õuesõppe käigus 

Näpunäiteid õuesõppe õppekava koostamiseks 

Koostöö lastevanematega õuesõppe korraldamiseks 

LEKTOR

Ruta Püvi

Koolitust on võimalik tellida ka e-koolitusena, kus osaleja läbib koolituse just talle sobival ajal internetikeskkonnas või Zoom videokoosolekuna reaalajas.

Koolitust on võimalik tellida ka e-koolitustena, kus osaleja läbib koolituse just talle sobival ajal internetikeskkonnas või Zoomi kõnena reaalajas.

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

E-KOOLITUSE SISU: Teemad on samad, mis ülalpool kirjeldatud.
E-Koolitus koosneb slaidshowdest, tekstidest, videoklippidest,
koolitustel filmitud videoklippidest.

MAHT: E-Koolituse läbimine võtab aega 10 ak tundi. Koolituse lõpus on enesekontrolliks test.
DOKUMENT: E-Koolituse läbinud õpetajale väljastatakse tõend
(10 ak tundi).

KOOLITUSMATERJALID: allalaetavad failid pdf formaadis.

E-KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED