LASTEAIA ÕPETAJATELE

KOOLITUSED

2022/2023

UUS!

LAPSE
SOTSIAALSED OSKUSED

Loeng aitab õpetajal süsteemselt arendada laste sotsiaalseid oskusi – koostöö, empaatia, enesekontroll, aktiivne kuulamine, austus jne.

UUS!

KUIDAS ARENDADA LAPSE EMPAATIAVÕIMET

Loeng õpetab kuidas arendada lapse empaatiavõimet, kaastunnet ja lahkust läbi rollimängude, meeskonna- ja koostöö.

UUS!

EESMÄRGISTAMISE MEISTRIKLASS ÕPETAJALE

Loeng annab õpetajale juhiseid eesmärkide püstitamiseks ja saavutamiseks enesecoaching´u meetodil.

UUS!

LAPSE TOIT
JA
TERVIS

Loeng annab teadmisi erinevate toiduainete mõjust lapse käitumisele ja tervisele ning põnevaid ideid laste toimumisharjumuste muutmiseks.

UUS!

KUIDAS ÕPETADA EESTI KEELT
LÄBI MÄNGUDE

Loeng aitab õpetajal valida ja juhtida mänge ning tegevusi laste sõnavara laiendamiseks ja eesti kõnekeele arendamiseks.

UUS!

LAPSE ENESEHINNANGU
KUJUNEMINE JA ARENDAMINE

Loeng selgitab kuidas kujuneb lapse enesehinnang ja annab juhtnöörid lapse objektiivse enesehinnangu arendamiseks.

STRESSIST
VABAKS

Koolitus õpetab 
stressoreid
ära tundma, mõistma stressi
tekkepõhjusi ja tagajärgi ning
kasutama stressiga toimetuleku tehnikaid

ENESETEADLIK ÕPETAJA
JA ENESETEADLIK LAPS

Koolitus selgitab eneseteadlikkuse mõju ja väärtusi ning annab õpetajale juhised selle praktiseerimiseks igapäevaelus koos lastega 

ÕUESÕPE 
SÜGISEST SUVENI

Koolitus annab 
näpunäiteid õuesõppe projektide
koostamiseks ja 
korraldamiseks
ning õues õpitu 
kinnistamiseks
klassiruumis.
 

KUIDAS OLLA
PAREM ÕPETAJA

Loeng aitab õpetajatel paremini toime tulla igapäevatöös esilekerkivate väljakutsetega ning õpetab suhtlema aktsepteerival moel.

KUIDAS LAHENDADA KONFLIKTE

Loeng õpetab kuidas ennast kehtestada, toime tulla konflikti emotsionaalsete komponentidega ning jõuda lahendusteni. 

KUIDAS UUSAASTA
SOOVID ELLU VIIA

Loeng-töötuba aitab luua toimiva tegevusplaani oma unistuste elluviimiseks, enesemotiveerimiseks ja takistuste ületamiseks.

KOOSTÖÖVALMIS MEESKOND

Loeng õpetab
meeskonna liikmetega paremini suhtlema, probleeme lahendama
ja koostööd tegema.

KUIDAS SUHELDA LASTEVANEMATEGA

Loeng annab juhised, kuidas kaasata vanemaid koostööle ja vanematega edukalt suhelda, üksteist austada, toetada ja usaldada.

ARENGUVESTLUSED ISEENDAGA

Loeng annab coaching’u tööriistad enesejälgimiseks ning enesearengu eesmärkide püstitamiseks ja saavutamiseks.

LAPSI ARENDAVAD
MÄNGUD 

Loeng annab mängude ideid, mis arendavad laste sotsiaalseid oskusi, õpetavad enesekindlust, paindlikkust, tolerantsi ja kannatlikkust.

KUIDAS ÕPETADA
LASTELE VÄÄRTUSI

Loeng selgitab kuidas väärtused mõjutavad elu, missugune on väärtuste muutumismehhanism ja kuidas neid lastele õpetada.

KUIDAS ARENDADA
LAPSE LOOVUST

Loeng selgitab mis on loovus, kuidas see lapses väljendub ja miks on oluline seda märgata ning annab juhtnöörid laste loovuse arendamiseks.

KUIDAS MÕISTA JA
ÕPETADA KÄITUMIS-
HÄIRETEGA LAPSI

Loeng analüüsib tõelisi põhjusi, miks lapsed käituvad “halvasti”, kirjeldab kolme enamlevinud käitumishäire tüüpi ja pakub lihtsaid ja tõhusaid lahendusi.

KUIDAS TUNDA
ELUST ROHKEM
RÕÕMU

Loeng aitab õpetajatel leida tasakaalu töö ja isikliku elu vahel, õpetab nägema probleeme lahenduskeskselt ja vältima läbipõlemist.

GRAAFILISE DISAINI
TÖÖTUBA
ÕPETAJALE

Koolitus annab ülevaate kahe tasuta kujundusprogrammi kasutamisvõimalustest ja tööriistadest ning õpetab disainima plakatit ja flaierit.

LASTEAIA ÕPETAJATE KOOLITUSTE TUTVUSTUSED

Kõik 21 tutvustust ühes PDF failis

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED