KUIDAS MOTIVEERIDA ENNAST JA TEISI

Koolituspäev

 

ÕPPEKAVA

ÕPPEKAVA RÜHM

0031 Isikuarengu õppekavarühm

SIHTGRUPP

Kooliõpetajad

VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tõend

ÕPPEMEETODID

Loeng, ajurünnak, mõttekaart, videoklipid

EESMÄRK

Koolituse tulemusena oskab õppija kasutada ja õpilastele õpetada eneseteadlikkuse praktikaid

ÕPPETÖÖ MAHT

10 ak tundi, millest 6 ak tundi auditoorset tööd ja 4 tundi iseseisvat tööd e-õppe keskkonnas.

ÕPPEVÄLJUNDID

Koolituse lõpuks õppija…

tunneb eneseteadlikkuse printsiipe ja praktiseerimise viise

analüüsib eneseteadlikkuse mõju keskendumis- ja õppimisvõimele

rakendab tegevusi õpilaste eneseteadlikkuse arendamiseks

oskab kasutada eneseteadlikkust konfliktide lahendamisel

KUIDAS MOTIVEERIDA ENNAST JA TEISI

MOODUL 1

Motivatsiooni pusle
Erinevate generatsioonide erinevad motivaatorid
Ettevõtte väärtused ja töötaja motivatsioon
Miks väliste preemiate meetod enam ei toimi
Millal ja miks inimestel tekib ja kaob motivatsioon
Sisemine ja väline motivatsioon
Kuidas sisemised motivaatorid töötavad

MOODUL 2

Motivaatorid – eneseväljendus, meisterlikkus ja väljakutsed
Motivaatorid – tähenduslikkus, valikuvabadus, kompetents, progress
Partnerlus ja autonoomia töökohal
Harjumused ja motivatsioon
Inimvajadused ja motivatsioon
Enesedistsipliin ja motivatsioon

MOODUL 3

Motivatsiooni pärssija hirm
Kuidas väljuda mugavustsoonist
Kuidas motiveerida meeskonnakaaslasi
50 strateegiat endas motivatsiooni äratamiseks
10 strateegiat motivatsiooni säilitamiseks
Enesecoaching motivatsiooni äratamiseks ja võimendamiseks

LEKTOR

Ruta Püvi

KOOLITUSE HIND: 690 EUR. Käibemaks ei lisandu

Hind kehtib grupile

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED