KOOLILASTE VANEMATELE

KOOLITUSED

2023/2024

UUS!

KUIDAS AIDATA LAPS NUTISÕLTUVUSEST VÄLJA

Koolitus selgitab nutisõltuvuse tagajärgi lapse vaimsele tervisele ja käitumisele ning pakub probleemile lahendusi.

UUS!

TEADLIK VANEMLUS

Koolitus selgitab teadliku vanemluse eeliseid ja printsiipe ning annab juhised teadlikkuse kasvatamiseks perekonnas. 

UUS!

KUIDAS KASVATADA LAPSE ENESEKINDLUST

Koolitus selgitab lapse enesekindluse hävitajaid, madala enesehinnangu põhjusi ning pakub praktilisi lahendusi lapse enesekindluse kasvatamiseks.

KUIDAS OLLA PAREM LAPSEVANEM KUI MEIE LAPS LÄHEB ESIMESSE KLASSI

Koolitus jagab soovitusi kuidas vanem saaks paremini toetada, suunata ja juhendada last, kes alles alustab oma kooliteed

TERVISLIK TOIT
JA
TERVE PERE

Koolitus selgitab kuidas toit mõjutab lapse tuju, und, mälu ja käitumist ning jagab näpunäiteid tervisliku menüü koostamiseks. 

KUIDAS OMA
LAST TÕELISELT
ARMASTADA

Koolitus selgitab lahti
9 tõelise armastuse 
printsiipi
laste kasvatamiseks
ja 
õpetab 
analüüsima enda ja lapse käitumist. 

ISESEISEV LAPS –
TULEVANE LIIDER

Koolitus aitab vanematel motiveerida oma lapsi õppetöös, õpetada väärtusi ning juhendada liidri harjumuste arendamisel ja iseseisvumisel.

KUIDAS OLLA PAREM LAPSEVANEM

Koolitus avab vanemate põhilised kasvatusvead ning pakub lahendusi nende vigade vältimiseks 
ning laste eluks ettevalmistamiseks.

PERE MISSIOON
JA VÄÄRTUSED

Koolitus selgitab 
kuidas missioon
ja väärtused
mõjutavad elu ja
käitumist
 ning annab juhtnöörid pere väärtuste sõnastamiseks.

KUIDAS ÕPETADA
LAPSELE EMOTSIOONIDE
JUHTIMIST

 Koolitus näitab konflikte teisest vaatenurgast ning aitab täiskasvanul paremini oma emotsioone juhtida ja seda ka lapsele õpetada.

TERVISLIK TOIT
JA
TERVE PERE

Koolitus selgitab kuidas toit mõjutab lapse tuju, und, mälu ja käitumist ning jagab näpunäiteid tervisliku menüü koostamiseks. 

KUIDAS OMA
LAST TÕELISELT
ARMASTADA

Koolitus selgitab lahti
9 tõelise armastuse 
printsiipi
laste kasvatamiseks
ja 
õpetab 
analüüsima enda ja lapse käitumist. 

KUIDAS SUHELDA
TEISMELISEGA

Koolitus avab 
teismelise
mõttemaailma,
õpetab temaga 
suhtlema,
teda õppetööle 
motiveerima ja 
tervist kahjustavat
käitumist ennetama.

KOOL
JA RIIETUMISKOOD

Koolitus aitab lapse
garderoobi 
täiendamisel
teha paremaid 
valikuid ning
annab juhiseid 
lapsega
suhtlemiseks ja tema
isikupärase stiili 
loomiseks.
 

LÕPP
KOOLIKIUSAMISELE

Koolitus räägib lahti kiusamise tüübid ja müüdidpõhjused ja tagajärjed ning pakub lahendusi
kiusamise ennetamiseks ja lõpetamiseks koolis.

TERVE PERE
TERVISLIK ELUSTIIL

Koolitus aitab luua tegevusplaani kogu pere elustiili tervislikumaks muutmiseks ja annab tehnikaid uute harjumuste kujundamiseks.

KUIDAS LUUA
PERESISEST HARMOONIAT

Koolitus õpetab kuidas leida pere jaoks
rohkem aega,
 toetada pereliikmete huvisid, suhelda lahkelt ja lugupidavalt
ning 
toimida 
ühtse meeskonnana.

KUIDAS, MILLAL JA MIDA RÄÄKIDA LASTELE SEKSIST

Koolitus juhendab kuidas last seksuaalse ärakasutamise eest kaitsta, kuidas rääkida lastega seksist nii, et nad kuulaksid ja oskaksid teha õigeid otsuseid. 

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED