KOOLIÕPETAJATELE

KOOLITUSED

2023/2024

UUS!

NUTISÕLTUVUSEST VABA KOOL

Koolitus selgitab nutisõltuvuse kujunemist ja tagajärgi ning pakub lahendusi õpilaste nutisõltuvuse vähendamiseks.

UUS!

ÕPILASE ENESEJUHTIMISE
OSKUSED

Koolitus kirjeldab õpilasele enesejuhtimisoskusi ning pakub ideid nende õpetamiseks.

UUS!

ENESETEADLIK ÕPETAJA JA ENESETEADLIK ÕPILANE

Koolitus selgitab eneseteadlikkuse (mindfulness) mõju ja kasu ning annab juhised selle praktiseerimiseks koos õpilastega.

KONFLIKTI LAHENDAMISE MEISTRIKLASS
ÕPETAJALE

Koolitus selgitab konfliktide varjatud põhjusi ja annab tehnikaid konfliktide lahendamiseks.

KUIDAS LUUA
KODU-KOOLI
LIIT

Koolitus juhendab kuidas lahendada konflikte lastevanematega, teha koostööd ja kaasata.

 

AJAPLANEERIMISE MEISTRIKLASS
ÕPETAJALE

Koolitus annab ideid tööülesannete ja vaba aja paremaks planeerimiseks õpetaja tööst lähtuvalt.

KUIDAS MÕISTA JA ÕPETADA KÄITUMIS-HÄIRETEGA LAPSI

Koolitus juhendab koostama tegevusplaani probleemse käitumise ennetamiseks ja sellega toimetulekuks.

UUS GENERATSIOON
JA REVOLUTSIOON ÕPETAMISES

Koolitus selgitab missugused on uue õpilaste generatsiooni eripärad ja kuidas ületada sellega seotud väljakutseid.

KUIDAS NAVIGEERIDA INSPIRATSIOONI JÄRGI
JA TUNDA ELUST RÕÕMU

Koolitus aitab vältida läbipõlemist ning õpetab kasutama life coachingu meetodit iseenda ja teiste aitamiseks.

MEESKONNATÖÖ MEISTRIKLASS

Koolitus annab ideid paremate suhete ja sünergia loomiseks ning koostöö üles ehitamiseks meeskonnas.

ÕPETAJA
MEISTRIKLASS

Koolitus annab “tööriistad” õpetajatöös ette tulevate väljakutsetega toime
tulekuks. Teemad on  pärit eesti kooliõpetajatelt.

MOTIVATSIOONI MEISTRIKLASS

Koolitus aitab mõista motivatsiooni olemust ja annab tehnikad õpetaja enesemotivatsiooniks ja õpilaste motiveerimiseks.

ARENGUVESTLUSED
ISEENDAGA

Koolitus keskendub iseendasse süüvimisele. Vaadeldakse oma soove ja vajadusi, väärtusi ja võimalusi tegutsemiseks parema inimesena, kolleegina ja õpetajana.

KUIDAS ÕPETADA VÄÄRTUSI

Koolitus keskendub iseendasse süüvimisele. Vaadeldakse oma soove ja vajadusi, väärtusi ja võimalusi tegutsemiseks parema inimesena, kolleegina ja õpetajana.

STRESSI MAANDAMISE
MEISTRIKLASS

Koolitus keskendub iseendasse süüvimisele. Vaadeldakse oma soove ja vajadusi, väärtusi ja võimalusi tegutsemiseks parema inimesena, kolleegina ja õpetajana.

KONTAKT

TELEFON

+372 5030 696

E-MAIL

info@mentorinspira.ee

MENTOR INSPIRA KOOLITUSED