Private: E-koolitus KOOSTÖÖVALMIS MEESKOND
About Lesson

MISSIOON

Miks meie ettevõte/asutus eksisteerib ja millist väärtust ta loob? Kelle ja milliseid vajadusi me rahuldame ning kuidas me seda teeme?

Missiooonilause on ajatu – sobib igaks eluetapiksMissioonilauses kajastuvad kõigi meeskonna liikmete olulisemad väärtused ja visioon.

VISIOON – ideaal, mida veel ei eksiteeri.
“Kui kõik oleks võimalik, siis… “
“Mis oleks kui …?”

Visioon on oluline

1) et su aju paneks tähele asju, mis on kõige olulisemad

2) aitab püsida motiveerituna, kui takistused teele tulevad

Visioon on lühike ja kergesti meeldejääv.

Visiooni kirjeldab ettevõtte/asutuse poolt pakutavat väärtust.

Visioon on konkreetne, mõõdetav tulemus.

Visioon kajastab lõpptulemust kuhu soovitakse jõuda.

Meie lasteaia visioon

Miks meie lasteaed on loodud?
Mis on meie lasteaia kõrgeim eesmärk?
Missugust väärtust meie lasteaed loob Eestimaale?
Missuguses lasteaias ma tahan töötada?
Missuguses lasteaias ma naudin töötamist?
Missuguseid töökaaslasi ma endale soovin?
Missuguseid lasteaialapsi ja vanemaid ma siia soovin?
Missugused on meie lasteaia unikaalsed võimalused ja omadused?
Missugused on meie lasteaia kohustused?
Kui lapsed lahkuvad lasteaiast, siis missugused 10 väärtust on saanud neile oluliseks?

Õnnelik meeskond järgib ühiseid

– Väärtusi

– Visiooni

– Missiooni

– Eesmärke

–  ja AUKOODEKSIT

Aukoodeks pole sama, mis missioon või väärtused.

Igal inimesel on omad väärtused. Ka peredes on aukoodeksid. 50% peredest laguneb, sest reeglid on kokku leppimata.

 

AUKOODEKS ON REEGLITE KOGUM ehk kuidas me käitume kriisi korral.

Stressis inimesed mõtlevad ainult endale, nende eesmärk on ellu jääda.

Ilma reegliteta  käitutakse instinktide  ja tunnete järgi. Seepärast on vaja kõigil meeskonnaliikmetel  teada, kuidas käituda hädaolukorras. Mida rohkem inimesi on meeskonnas, seda olulisem on aukoodeks.

NÄIDIS AUKOODEKS:
 

Mitte kunagi ei hülga meeskonnaliiget, kes on hädas

Ei klatsi, ei ropenda

Tähistame kõiki võite

Püsime ajagraafikus, oleme kohal õigeaegselt

Peame kokkulepetest kinni

Oleme vastutustundlikud

Oleme lojaalsed

Kõik osalevad

Räägime asjadest ausalt

Anname lubadusi, mida suudame pidada

Nende teemade kohta võiks kokku leppida reeglid

– Lahkarvamused ja konfliktid

– Osavõtt üritustest, koosolekutest, aruteludest

– Vahelesegamised ja väliskommunikatsioon

– Konfidentsiaalsus

– Vastutus

– Kohtumiskohad ja –ajad

– Kuidas tehakse otsuseid

– Grupiülesannete lõpule viimine väljaspool tööaega

– Pausid

 

Miks aukoodeks on vajalik?

– Reeglid kujundavad meeskonnaliikmete käitumist ja tegutsemist.

– Meeskonnaliikmete tegevused mõjutavad teiste inimeste elu.

– Aukoodeks kaitseb meeskonnaliikmeid halva käitumise eest.

– Aukoodeks aitab “üle kirjutada” ellujäämisinstinkte”. Kui olukord on kriitiline, siis toimitakse aukoodeksi järgi.

– Aukoodeks hoiab inimesi koos. Kui inimesed lahkuvad, siis nad tunnevad ennast ärakasutatuna ja mittekuulatuna.